Hollandse Klei

resultaatgerichte begeleiding van mens en organisatie

DrijfverenDNA

Als startpunt voor individuele of teamtrajecten voer ik graag een drijfverenanalyse uit, waarbij ik gebruik maak van de theorie van C.W.Graves en de assessments van Spiral Drives , die hierop zijn gebaseerd. De basisgedachte van de Graves theorie is dat mensen zich ontwikkelen binnen waardensystemen als reactie op de omstandigheden waarmee ze worden geconfronteerd. Chris Cowan en Don Beck hebben de theorie van Graves verder ontwikkeld tot het Spiral Dynamics® Model en hebben kleuren toegekend aan de verschillende drijfverenniveaus. Het model is daarmee eenvoudig hanteerbaar geworden.De mate waarin een individu, team of organisatie functioneert vanuit de verschillende drijfverenniveaus wordt inzichtelijk gemaakt door een uniek profiel, of ook wel DrijfverenDNA genoemd. Een dergelijk profiel geeft een zeer betrouwbaar beeld van het denken en handelen van mensen, teams en/of complete organisaties. Wat deze methodiek zeer succesvol en hanteerbaar maakt is de 'waardenvrije' benadering van de verschillende drijfveren, zonder oordeel: er is geen goed of fout.

Werkwijze

Voorafgaande aan het traject of de bijeenkomst vullen deelnemers een digitale drijfverentest in. Tijdens de teamdag of het individuele gesprek volgt een toelichting op het profiel. Dit vormt een startpunt voor verdere stappen, waarbij verschillende toepassingen zijn. Te denken valt aan:

Tips om effectief gebruik te maken van eigen drijfveren.
Tips om beter aan te sluiten bij de drijfveren van anderen.
Het herkennen van en aansluiten bij verschillende communicatiestijlen.
Effectieve samenwerkingsvormen.
Samenstellen van een succesvol (project-)team.