Hollandse Klei

resultaatgerichte begeleiding van mens en organisatie

Bij teams en organisaties

Ieder traject start met een (vrijblijvend) intakegesprek met de opdrachtgever en, afhankelijk van de vraagstelling, met één of meerdere teamleden. Als we doorgaan, is het resultaat een teamontwikkeling- of trainingsovereenkomst.

Een training kan bestaan uit één of meerdere dagdelen, die op een locatie naar keuze wordt uitgevoerd. Vaak betreft het hier een kortdurend traject, met na enkele maanden een terugkomdag.

Bij teamcoaching begeleiden we een team of afdeling structureel. We komen een aantal keren langs op de werkplek, als het team daar bijeen is. Vaak duurt een traject een aantal maanden.

Elk teamcoachtraject heeft een eigen doel. Dat doel bepalen we van tevoren en dit leggen we vast. Zo weten we zeker dat we functioneel aan het werk zijn. En weten we ook wanneer we klaar zijn, en wanneer het team weer op eigen kracht op een hoger niveau samenwerkt.

Bij een individueel traject

Ieder traject start met een (vrijblijvend) intakegesprek met de opdrachtgever en, bij individuele coaching of loopbaanbegeleiding, met de cliënt. Het is mogelijk dat de kennismaking eerst afzonderlijk met cliënt en opdrachtgever plaatsvindt. Het daadwerkelijke intakegesprek voer ik echter samen met de opdrachtgever en cliënt om ervoor te zorgen dat we hetzelfde resultaat nastreven. Als we doorgaan, is het resultaat een coachings- of loopbaanbegeleidingovereenkomst.

Na de intake en het afsluiten van een overeenkomst volgt een aantal bijeenkomsten (doorgaans zes tot tien) van één tot anderhalf uur. De onderwerpen zijn deels vooraf bepaald en deels bekijken we ter plekke wat we behandelen, afhankelijk van de tussentijds behaalde resultaten.

Elke bijeenkomst maakt de cliënt een schriftelijke samenvatting van wat we bespraken, de inzichten en de opdrachten. Zo ontstaat een logboek van het traject en een waardevol naslagwerk.

We sluiten de laatste bijeenkomst af met een evaluatie om te kijken in hoeverre we de doelen gehaald hebben. Natuurlijk evalueren we ook tussentijds, zodat bijsturen mogelijk is.