Hollandse Klei

resultaatgerichte begeleiding van mens en organisatie

Collectief DrijfverenDNA

Het Collectief DrijfverenDNA is een instrument dat zich specifiek richt op het gemeenschappelijke en gedeelde binnen een team of organisatie.

Collectieve krachten zijn altijd aanwezig, binnen iedere organisatie of team. Het zijn de ongeschreven regels, en conventies zoals: “zo doen wij het hier nu eenmaal” en “zo gaan we hier met elkaar om”. Deze set van gemeenschappelijke waarden en vooronderstellingen kent geen rationele basis maar vormt eerder een diepgeworteld, onbewust stabiliteitskader waarin mensen in een organisatie kunnen samenwerken.

Het Collectief DrijfverenDNA is gebaseerd op twee peilers: Spiral Dynamics van Clare W. Graves en Organisatie Energie van Heike Bruch en Bernd Vogel, Universiteit St. Gallen. Het instrument is uniek doordat het zich specifiek richt op de ogenschijnlijk onzichtbare krachten van het collectief.

Werkwijze

Als we gezamenlijk besluiten om het Collectief DrijfverenDNA in te zetten binnen uw team of organisatie, ontvangen alle deelnemers per email een persoonlijke uitnodiging om (online) een vragenlijst in te vullen. Het invullen vraagt circa 20 minuten tijd. De rapportage die uit de antwoorden voort komt, vindt uitsluitend op team of organisatie niveau plaats, zodat de privacy van het individu gewaarborgd is.

Het Collectief DrijfverenDNA staat nooit op zichzelf, maar is een middel om tot iets te komen. Cultuurontwikkeling vraagt zorgvuldige begeleiding, en het Collectief DrijfverenDNA kan hierbij dienen als eerste stap.