Hollandse Klei

resultaatgerichte begeleiding van mens en organisatie

Met Vereende Kracht

een tweedaags programma voor organisatie-ontwikkeling
aan de hand van de metafoor "Hoe runnen we deze tent …?"

Samen met Jitske Jip van der Zwaag heb ik een tweedaags programma ontwikkeld, waarbij we individuele medewerkers, teams en organisaties (weer) in hun kracht zetten. We horen vaak over de verschillende moeilijkheidsgraden, die een bedrijf heeft te overwinnen. "Het valt niet mee deze tent te runnen" wordt er dan verzucht. Of we onze expertise in willen zetten? We helpen de tent weer mee opzetten, de grote middenpaal wordt met vereende krachten omhoog getrokken, het doek wordt erover heen geslagen, het circus kan beginnen…

Werkwijze

We interviewen vooraf een aantal medewerkers en verzamelen zo elementen, die we verwerken in het tweedaags programma. Op de eerste trainingsdag wordt iedere deelnemer uitgenodigd een personage uit het circus te kiezen. Individuele opdrachten, oefeningen in kleine groepen en plenaire bijeenkomsten worden afgewisseld. De tweede dag heeft een andere dynamiek en kan niet vooruit verteld worden. Indien wenselijk zorgen we in overleg met de opdrachtgever voor een follow-up in de vorm van individuele coaching. 

Waarom het circus als vergelijking, als metafoor?

Mensen geloven in een verhaal (abstract) en geloven in hun werk en zichzelf (concreet). Dit maakt de bedrijfscultuur. Het bedrijfsverhaal kan in positieve zin opnieuw worden gecreëerd of bijgesteld, daardoor verandert de sfeer en gaan mensen anders tegen zaken aankijken. 
Stel, u bent de dompteur in het circus, welke kwaliteiten vertelt u dan van uzelf? U was zich daar vast niet van bewust, net zo min als anderen. En tóch reageren mensen vaak op deze kwaliteiten. Maar ook op de zweep die u hanteert. Voor u heeft deze wellicht de betekenis om de tijgers richting te geven en in uiterste nood uzelf te verdedigen; voor anderen mogelijk de betekenis van gestraft te kunnen worden. Stap je de metafoor, het verhaal in, dan is dit makkelijker te duiden en het geeft bovenal de veiligheid, dat u in het echt toch geen dompteur bent. De volgende vraag zou kunnen zijn: hoe gaat u met leeuwen en tijgers om (in uw bedrijf)?

Naast het recht doen aan de beoogde bedrijfscultuur wordt ook de kwaliteit, het vertrouwen, de identiteit, visie en de missie van uw bedrijf inzichtelijker en dus helder te begrijpen en na te streven voor iedere medewerker. De training heeft daarmee een diepere werking dan dat je van een “circus” zou kunnen verwachten. 
Dit komt mede doordat de onbewuste drijfveren van iedere medewerker op een veilige en positieve manier zichtbaar worden gemaakt.