Hollandse Klei

resultaatgerichte begeleiding van mens en organisatie

Een passie voor verhalen

Al zolang ik mij kan herinneren ben ik geïnteresseerd in taal; ik vind het telkens weer bijzonder hoe woorden een eigen leven kunnen leiden, hoe zij kunnen boeien en binden, hoe beeldend zij kunnen zijn. Mijn voorliefde voor creatief taalgebruik in de vorm van metaforen of verhalen vind je terug in mijn dienstenaanbod.

De kracht van een verhaal

Een verhaal krijgt voor de luisteraar de kracht van een metafoor wanneer hij of zij parallellen ziet tussen het verhaal en de eigen situatie. Het woord ‘metafoor’ is van Griekse afkomst: het verwijst naar metaphora, dat betekent ‘het overbrengen van betekenis van het ene woord naar het andere’.

Door het vertellen van een (fictief) verhaal wordt het creatieve denken en de vrije associatie van de luisteraar aangesproken. Het logisch redeneren en beargumenteren heeft hem of haar tot dan toe nog geen oplossing opgeleverd, of in beweging gebracht. Het verhaal speelt zich af in een andere situatie dan waarin de luisteraar of het team zich nu bevindt. Maar ergens in het verhaal is een verwijzing te vinden. Iedereen, de luisteraar(-s) maar ook de verteller, hecht aan het verhaal of aan bepaalde elementen een betekenis die relevantie heeft voor de eigen situatie. Je eigen behoefte als luisteraar om in het licht van je eigen situatie betekenis aan het verhaal te geven, maakt dat je openstaat voor de suggesties die in het verhaal verborgen liggen.

Wil je meer weten over narratieve coaching? Klik dan hier .
Inspiratie opdoen? Hier lees je een mooi verhaal.